Button Text

Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Fama Volat Holding B.V. (hierna “Fama Volat” of “Wij”). Wij zijn gevestigd in Eindhoven aan de Torenallee 42-64 en ons KvK-nummer is 70630100. En wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Algemene standpunten

Fama Volat heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van jouw privacy:

  • Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website https://www.famavolat.com n zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om;
  • Wij verkopen jouw gegevens niet;
  • Wij delen jouw gegevens alleen met partijen die met onze diensten te maken hebben of wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn;
  • We houden ons aan de geldende privacywetgeving.
Persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van jou. De meeste gegevens zijn bedrijfsgegevens, maar dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar jou als natuurlijk persoon.

Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt of die wij, al dan niet na acceptatie, via cookies ontvangen.

Je bent niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken. Maar: het wordt wel lastig communiceren of contracteren als we de gevraagde gegevens niet van je krijgen. We vragen niet meer persoonsgegevens dan dat we nodig hebben, daar zijn we heel alert op!

Communicatie

Als je contact met ons opneemt, dan slaan wij jouw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals jouw naam, jouw telefoonnummer en/of jouw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met jou op te nemen en verder met jou te communiceren.

Contract

Maak je gebruik van onze dienstverlening, dan kunnen we meer gegevens van jou verzamelen. Welke dit zijn hangt af van de specifieke situatie. Dit zullen we altijd met jou bespreken.

Cookies

We maken ook gebruik van cookies. Zo kan onze website goed functioneren, kunnen we het klikgedrag analyseren en kunnen we gericht adverteren. Meer over onze cookies lees je in onze cookiesverklaring.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Grondslagen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomst met jou, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (zoals bij specifieke marketingdoeleinden).

Bewaartermijn

Fama Volat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Ben je een klant, dan bewaren we jouw gegevens natuurlijk zolang je klant bent bij ons. We bewaren de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.

Delen van gegevens

Fama Volat deelt jouw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

We sluiten alleen een overeenkomst met deze partijen indien de Europese Commissie heeft besloten dat doorgifte veilig is (zoals bij partijen in Amerika die onderdeel zijn van het Privacy Shield Framework) of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat jouw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Beveiligingsmaatregelen

Fama Volat vindt de beveiliging van jouw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat jouw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terechtkomen. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

  • onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, die bijvoorbeeld via een contactformulier worden verstrekt, versleuteld verzonden;
  • onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd;
  • we hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
  • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. 
Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy. Zo kun je ons verzoeken jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Daarnaast heb je het in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben elektronisch naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@famavolat.com

Wij zullen controleren of het verzoek door jou is gedaan. Om die reden vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Let daarbij wel op je privacy. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over hoe wij met jouw privacy omgaan, laat dat dan weten. We staan je graag te woord. Je kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie mei 2023